top of page
REGULAMIN REZERWACJI

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego lub portalu booking.com. 
2. Osoba dokonująca rezerwacji przed wysłaniem zapytania zapoznaje się z regulaminem rezerwacji.
3. Rezerwacji dokonuje się na osobę, która będzie dokonywać płatności.
4. Rezerwacje uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości 50% nie mniej jednak niż 1000 zł za każdy rezerwowany okres w momencie zaksięgowania kwoty zadatku na koncie wynajmującego oraz potwierdzeniu telefonicznym lub e-mailowym tego faktu przez wynajmującego. Istnieje możliwość przesłania zapłaty zadatku w formie wyciągu bankowego na konto e-mail wynajmującego.
5. Nie wpłacenie zadatku w określonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
6. Płatności zadatku należy dokonać w ciągu 24 godzin od dnia potwierdzenia rezerwacji, liczy się data wpływu zadatku na konto
wynajmującego.
7. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość prze rezerwowania obiektu ( dokonywania kilku rezerwacji w tym samym czasie
na ten sam apartament ). W tej sytuacji liczy się data księgowania zaliczki na koncie wynajmującego - potwierdzenia wpłaty zaliczki w postaci wyciągu bankowego przesłanego na konto e-mail usługodawcy.
8. W momencie zaistnienia kilku wpłat prze rezerwowania na ten sam apartament, wynajmujący powiadomi o tym fakcie klienta. Klient w tej sytuacji będzie miał możliwość zarezerwowania innego wolnego apartamentu o przybliżonym standardzie i cenie lub zostanie mu niezwłocznie zadatek zwrócony na wskazane przez niego konto bankowe.
9. Zadatek za rezerwacje jest bezzwrotny, chyba ze zaistnieje sytuacja z punktu nr. 8 regulaminu rezerwacji.
10. W przypadku odwołania rezerwacji przez Wynajmującego wpłacony zadatek zwracany jest w całości na konto osoby, która
dokonała rezerwacji ( zadatki nie są zwracane w formie gotówkowej ).
11. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za zapytania o rezerwacje, które nie dotarły na jego adres.
12. Wynajmujący ma prawo do odmówienia wynajmu apartamentu osobie, która rażąco narusza jego Regulaminy.
13. Potwierdzona rezerwacja i następnie nie wykorzystane całości pobytu zgodnie z rezerwacją na skutek wcześniejszego
opuszczenia apartamentu ( bez względu na przyczynę ) obciąża Gościa w 100% wartości usługi noclegowej w/g
pierwotnie zarezerwowanego i potwierdzonego terminu i okresu pobytu.
14. Także nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie
skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
15. Niestawienie się Gościa do godziny 10.00 rano dnia następnego ( przyjazd na drugi dzień ) jest równoznaczne z
rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił  wynajmującego o fakcie późniejszego przybycia.
W tym przypadku zadatek wpłacony przy rezerwacji nie jest zwracany.
16. Płatności pozostałej części opłaty za pobyt apartamencie Goście dokonują bezpośrednio w dniu przyjazdu przy wydaniu kluczy.

17. W przypadku rezerwacji pobytu za pośrednictwem portalu booking.com obowiązują zasady rezerwacji portalu booking.com
 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

Witamy Państwa serdecznie w prywatnych apartamentach. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

 • Apartamenty przystosowane są do przyjmowania dzieci w wieku od 5 lat.

 • Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się od godziny 16.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

 • Zameldowanie, odbiór kluczy odbywa się po telefonicznym kontakcie.

 • Należność za pobyt oraz dodatkowe opłaty ( kaucja, opłata klimatyczna, sprzątanie końcowe ) pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

 • W dniu przyjazdu pobierana jest od Gości kaucja 400 zł na poczet ewentualnych uszkodzeń, która zwracana jest po zakończeniu pobytu, w momencie zdania apartamentu.

 • Gość powinien pozostawić apartament w stanie czystym, schludnym czyli wyrzucone śmieci, resztki jedzenia, pomyte naczynia, zdjęte pościele w apartamentach . W przypadku rażących uchybień co do porządków, stwierdzonych dokonanych uszkodzeń, zniszczeń, kaucja zostanie przekazana na poczet rozliczeń.. Za nie posprzątanie apartamentu Gość zostanie obciążony kwotą 100 PLN.

 • Obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00 następnego dnia.

 • Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

 • Ilość Gości zajmujących apartamenty nie może być większa niż ustalona podczas rezerwacji. Wprowadzanie do pokoju lub apartamentu osób odwiedzających wyłącznie za zgodą właścicieli.

 • Goście otrzymują komplet kluczy do drzwi wejściowych oraz klatki schodowej. Goście proszeni są o zamykanie drzwi do apartamentów na klucz - nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie całej posesji.

 • Za zgubienie kluczy pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN

 • Wyznaczone miejsca parkingowe na terenie posesji przeznaczony jest tylko dla Gości naszego obiektu. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy znajdujące się w tych pojazdach.

 • Gości korzystających z parkingu prosimy o zamykanie na noc bramy wjazdowej na teren posesji.

 • Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych oraz Gości ich odwiedzających.

 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach i apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 • Zabrania się palenia papierosów w pokojach, apartamentach oraz na klatce schodowej.

 • Zabrania się gotowania i smażenia potraw pozostawiających intensywny zapach (np.: smażenia ryb).

 • Zabrania się wprowadzania wszelkich zwierząt na teren obiektu oraz do pokoi lub apartamentów

 • W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie wynajmującego pod numer telefonu 662 333 833.

 • Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

 • Nie przestrzeganie regulaminu przez Gości, będzie skutkowało natychmiastowym zakończeniem pobytu przez nakaz opuszczenia obiektu, bez zwrotu zapłaty za wykupiony pobyt.

 

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zasad. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszych obiektach. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzeni

bottom of page